Tìm hiểu chính sách chương trình của Gmail

bao

Spam và Thư hàng loạt

Không được sử dụng Gmail để phát tán spam hoặc thư thương mại không yêu cầu.

Bạn không được phép sử dụng Gmail để gửi email vi phạm Đạo luật CAN-SPAM hoặc các luật chống spam khác; để gửi email trái phép thông qua máy chủ mở của bên thứ ba; hoặc để phát tán các địa chỉ email của bất kỳ người nào mà không được họ đồng ý.

Bạn không được tự động hóa giao diện Gmail, dù là để gửi, xóa hoặc lọc email, theo cách gây hiểu lầm hoặc lừa dối người dùng.

Vui lòng ghi nhớ rằng định nghĩa của bạn về thư “không yêu cầu” hoặc “không mong muốn” có thể khác với quan niệm của người nhận email của bạn. Hãy cân nhắc khi gửi email đến một lượng lớn người nhận, ngay cả khi người nhận chọn nhận email từ bạn trong quá khứ. Khi người dùng Gmail đánh dấu email là spam, điều này làm tăng khả năng các thư bạn gửi trong tương lai cũng bị hệ thống chống lạm dụng của chúng tôi phân loại là spam.

Tạo và sử dụng nhiều tài khoản Gmail

Không được tạo hoặc sử dụng nhiều tài khoản để lạm dụng chính sách của Google, vượt qua các hạn chế về tài khoản Gmail, phá vỡ các bộ lọc hoặc phá hoại những hạn chế đối với tài khoản của bạn bằng cách khác. (Ví dụ: nếu bạn đã bị chặn bởi một người dùng khác hoặc tài khoản Gmail của bạn bị vô hiệu hóa do lạm dụng, đừng tạo một tài khoản thay thế để thực hiện hoạt động tương tự.)

Bạn cũng không được phép tạo tài khoản Gmail bằng phương pháp tự động hoặc mua, bán, trao đổi hoặc bán lại tài khoản Gmail cho người khác.

Phần mềm độc hại

Không được sử dụng Gmail để truyền virút, phần mềm độc hại, sâu, lỗi, ngựa Trojan, các tệp bị hỏng hoặc bất kỳ thứ gì khác có tính lừa đảo hoặc phá hoại. Ngoài ra, không được phân phối nội dung gây hại hoặc gây trở ngại hoạt động của mạng, máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng khác của Google hoặc những người khác.

Gian lận, lừa đảo và các hình thức lừa dối khác

Bạn không được truy cập vào tài khoản Gmail của người dùng khác khi không được họ cho phép rõ ràng. Không được sử dụng Gmail để lừa gạt, lừa đảo hoặc lừa dối người dùng khác chia sẻ thông tin giả tạo.

Không được lừa đảo để lấy dữ liệu của người dùng như thông tin đăng nhập, mật khẩu, chi tiết tài chính hoặc số chứng minh thư hoặc sử dụng Gmail trong kế hoạch lừa dối người khác.

An toàn cho trẻ em

Google có chính sách không khoan nhượng đối với hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Nếu chúng tôi thấy nội dung như vậy, chúng tôi sẽ báo cáo với Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng có thể có hành động kỷ luật, bao gồm cả chấm dứt, đối với tài khoản Gmail của những người liên quan.

Bản quyền

Hãy tôn trọng luật bản quyền. Không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác. Bạn cũng không được phép khuyến khích hay xúi giục người khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bạn có thể báo cáo vi phạm bản quyền với Google bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Quấy rối

Không được sử dụng Gmail để quấy rối, hăm dọa hoặc đe dọa người khác. Bất cứ ai bị phát hiện sử dụng Gmail cho những mục đích này đều có thể bị vô hiệu hóa tài khoản.

Hoạt động bất hợp pháp

Hãy tuân thủ luật pháp. Không được sử dụng Gmail để quảng bá, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Thực thi chính sách

Bạn có thể báo cáo lạm dụng bằng cách sử dụng biểu mẫu này. Google có thể vô hiệu hóa các tài khoản bị phát hiện vi phạm các chính sách này. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa và bạn tin rằng đó là do nhầm lẫn, hãy làm theo các hướng dẫn trên trang này.

Trả lời